20562537-Buddhist-prayer-wheels-in-Tibetan-monastery-with-written-mantra-Yoksom-Sikkim-India--Stock-Photo

Ước nguyện của Viet Rigpa Mani Project

03

Ước Nguyện của Viet Rigpa Mani Project do hiện nay Việt Nam môi trường ngày càng bị ô nhiễm, đời sống tinh thần con người mệt mỏi là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh tật phát sinh, tinh thần mỏi mệt … và với tác dụng của Kinh luân giúp cơ thể chuyển hóa được năng lượng môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong…