2946509903_9f0b0e445a_b

Tôn Chỉ của Viet Rigpa Mani Project

03

 

Tôn chỉ đề án thực hiện nhằm mục đích giúp người Việt Nam có được phương pháp thực hành quay Kinh Luân, là một Pháp tu đơn giản nhưng đem lại nhiều ích lợi như chuyển hóa môi trường sống, bệnh tật, tâm lý…