đức lhuntrul rinpoche

Thực hành Tonglen giúp hiểu rõ rằng chúng ta có một điều rất tuyệt vời để trao tặng người khác

Nếu chúng ta muốn giúp người khác theo cách này, không chỉ bản thân chúng ta, thì có một cách thực hành khác, gọi là Pháp Tonglen.

Hướng dẫn Tonglen
Giai đoạn 1:

Chuẩn bị. Hãy dựng thẳng lưng lên và đặt chân bạn chạm đất( nếu bạn ngồi trên ghế). Hai lòng bàn tay được đặt tựa vào bụng (tuy nhiên không cần ấn mạnh quá).

Giai đoạn 2:

Bạn sẽ nhận lãnh những nỗi đau mà tất cả chúng sinh đang phải chịu đựng. Bạn có thể đại diện cho 1 người hoặc nhiều người hoặc toàn bộ cả khu vực, đất nước hay cả thế giới. Và bây giờ, hãy trao tặng tất cả những gì tốt đẹp, tích cực bạn có thể cho người với lòng bi mẫn.

Chúng ta nhận lấy điều xấu và cho đi điều tốt. Thực hành Pháp này giúp chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta có một điều rất tuyệt vời và có thể trao tặng người khác. Bạn không phải sợ nếu quán tưởng như thế sẽ gây hại bản thân. Tonglen không làm hại. Đó là pháp thực hành mạnh mẽ giúp cho những người khác. Hãy làm điều này cho đất nước của bạn.

Câu chú về lòng bi mẫn của Rinpoche là Om Mani Padme Hung. Tôi cầu nguyện cho bạn, cho đất nước của bạn. Hãy giữ lòng nhân từ và thái độ tích cực, và tôi hy vọng mọi khó khăn sẽ chóng qua, và hòa bình thịnh vượng sẽ tuôn phát triển. Tôi luôn bên bạn.

Dungsey Gyetrul Jigme Rinpoche
Nguồn: Ripa Tashi Choeling Vietnam