maxresdefault

Lợi ích tụng chú Kim Cương Tát Đoả

Buổi tối hãy đọc tụng minh chú Kim Cang Tát Đỏa [còn gọi là Bách Tự Chú] để ác nghiệp đã phạm trong ngày không có cơ hội tăng trưởng. Nếu không làm như vậy để thanh tịnh ngay, ác nghiệp sẽ tiếp tục nhân hai, nhân bốn… ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác… cho đến cuối cuộc sống của bạn, cho dù chỉ là số lượng ác nghiệp nhỏ tạo ra trong thời gian một ngày cũng sẽ trở thành như ngọn núi cao chất ngất.
Theo thời gian, cho dù chỉ một vi trần ác nghiệp cũng sẽ thành to nặng như quả địa cầu. Dù bạn không tạo ác nghiệp gì lớn lao cho lắm, nhưng vì ác nghiệp không sám hối thanh tịnh ngay sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, nên chỉ một việc bất thiện cỏn con cũng có khả năng khiến bạn đọa sinh ác đạo và chịu khổ não lớn lao trong nhiều lần vô lượng kiếp. Một khi vào ác đạo thì bạn sẽ phải liên tục tạo ác nghiệp, khi ấy muốn thọ sinh trở lại vào thiện đạo là điều cực kỳ khó khăn, gần như là không còn hy vọng gì tu theo Phật Pháp. Vì lý do đó mà bạn phải mỗi ngày đều sám hối thanh tịnh ác nghiệp.Hành trì theo pháp trì tụng minh chú Kim Cang Tát Đỏa vào lúc cuối ngày sẽ giúp bạn chận đứng không cho ác nghiệp tăng trưởng, đây là pháp tu có năng lực mãnh liệt không thể nghĩ bàn. Pháp tu này sẽ giúp đời sống của bạn trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng, bạn sẽ luôn vui vẻ, an định, ngay từ trong tim, từ trong nội tâm mình.

Hơn nữa, pháp tu này không những có khả năng thanh tịnh ác nghiệp trong ngày, mà còn có khả năng thanh tịnh tất cả mọi ác nghiệp đã phạm trong đời này cũng như trong mọi đời kiếp quá khứ.

Thanh tịnh ác nghiệp thì sẽ dễ dàng giải thoát, dễ dàng đạt đạo, khổ đau chướng ngại đều bị chiết giảm. Ác nghiệp đã phạm mà không thanh tịnh sám hối thì có ngày sẽ đưa đến cảnh thọ sinh ác đạo, thanh tịnh sám hối rồi thì thoát được loại khổ đau này. Ác nghiệp nếu không thanh tịnh sám hối sẽ đưa đến bốn loại khổ đau khiến chúng ta cứ phải thọ quả quanh quẩn không lối thoát, thanh tịnh sám hối rồi thì cắt đứt được cái vòng luẩn quẩn này.

Kết luận là cho dù có tụng xong 100 ngàn chú Kim Cang Tát Đỏa cho công phu sơ khởi, bạn vẫn chưa thể thoải mái ngưng không tụng nữa, nghĩ rằng, “Tôi đã xong phần tu sơ khởi tụng chú Kim Cang Tát Đỏa, bây giờ không cần phải tụng thêm nữa.” Bạn vẫn cần phải tiếp tụng đọc tụng chú Kim Cang Tát Đỏa 100 chữ ít nhất là 21 lần mỗi ngày, hay là đọc câu chú cô đọng (6 âm) ít nhất là 28 lần mỗi ngày, để tiếp tục thanh tịnh sám hối mọi ác nghiệp đã phạm trong ngày, ngăn ngừa không cho ác nghiệp sinh sôi nảy nở.

Đức Lama Zopa Rinpoche

Việt dịch: Hồng Như