lotus-flower-vietnam-1600x761px

Tự thân và tha nhân

Sự thể hiện đích thực về đời sống của người Phật tử không phải là ngôn ngữ, kiến thức mà là hành động. Tọa thiền là quan trọng; giữ tâm điềm tĩnh, lắng dịu và nghiêm túc trong quá trình hành […]

Read more
1 2 3 4 5 79