green tara 3

Chutor: Pháp Cúng Dường Nước

Trong bình gốm sáng đẹp hoặc bằng vật liệu quý khác,

Một bình chứa hoàn toàn sạch sẽ và không bị ô nhiễm bởi chất độc hại,

Bắt đầu rót nước và quán tưởng bản thân mình là Đức Quán Thế Âm.

Rung chuông tingshag và tưởng tượng rằng tất cả chúng sinh ở cõi Ngạ quỷ triệu tập lại.

Con và chúng sinh, số thảy vô lượng như bầu trời

Xin quay về nương tựa Ngài, Đức Quán Âm,

Người bảo hộ là hiện thân của tất cả những đối tượng nương náu khác.

Giống như Ngài từng quyết tâm hướng đến Giác Ngộ

Vì mục đích giải thoát chúng sinh tràn khắp không gian,

Con nguyện nhanh chóng chứng đạt Phật Quả.

Nguyện tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, không sót bất cứ ai.

Nguyện họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ

Nhờ vậy mà chẳng bao giờ lìa khỏi niềm hân hoan tối thượng.

Nguyện họ luôn an trú trong bình đẳng Tánh, chẳng thiên lệch.

OM AH HRIH HUNG

Dòng sữa cam lồ tuôn chảy từ tay của Đức Quán Âm Khasarpani

Khiến cho tất cả quỷ đói đều được thỏa mãn, không ngoại lệ.

[Đức Quán Âm Khasarpani: là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm có một diện và hai tay. Tay phải của Ngài kết Ấn Thí Vô Lượng – lòng bàn tay phải ngửa và đặt trên đầu gối phải, tay trái giữ cành hoa sen nở, nâng cao đến khoảng ngang lỗ tai Ngài. ]

Quán tưởng như vậy, trì tụng OM AH HRIH HUNG và quán tưởng rằng họ [các quỷ đói] được sự sống an lành (giống như niềm an lạc thuộc các cõi cao).

OM JVALAMIDAN SARVA PRETEBHYA

Quán tưởng loài quỷ đói do bộ ruột của chúng rớt ra ngoài

Không còn uống nước bẩn, mà thọ hưởng dòng cam lồ tinh khiết.

Quán tưởng tất cả quỷ đói là quả từ những che chướng từ bên ngoài và bên trong, triệu tập lại.

Suy niệm về Tánh Không thấm đầy lòng bi mẫn và đọc chân ngôn này:

NAMA SARVA TATHAGATA AVALOKITE OM SAMBHARA SAMBHARA HUNG

Quán tưởng họ có được niềm an lạc vô biên.

Chộp lấy ngón tay của bạn, rồi biến mất vào nơi khác.

Ngoài ra, trong một vật chứa rộng hơn làm từ vật liệu quý

Sắp bày nước sạch cùng thực phẩm.

Trong không gian phía trước mặt con là Đức Quán Âm,

Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý,

Vây quanh là tập hội chư Phật, Bồ Tát,

Các vị Hộ Phật [Yidam], Không Hành [Dakini] và chư vị Hộ Pháp.

Bên dưới Ngài là những lực lượng xấu ác, kẻ gây chướng duyên, sáu hạng chúng sinh,

Và đặc biệt là tất cả các vị khách liên quan đến nghiệp chướng.

OM AH HUNG

Từ tánh không rỗng lặng, một vật chứa khổng lồ bằng ngọc quý xuất hiện

Từ chủng tự DHRUNG,

Nơi đó cơ thể con tan chảy thành ánh sáng

Và trở thành đại dương chứa đầy bánh cúng dường [torma] và mật cam lồ.

Ban gia trì bởi chủng tự

OM AH HUNG

Với Tâm trụ trong hình tướng của Đức Quán Âm Khasarpani,

Dâng cúng tất cả phẩm cúng dường và bố thí lên chư vị khách thể.

Quán tưởng dâng cúng như vậy cùng với trì tụng chân ngôn Sambhara.

NAMAH SARVA TATHAGATA AVALOKITE OM SAMBHARA SAMBHARA HUNG

OM

Hỡi Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý,

Người đánh bại mọi hành động sai trái và che chướng,

Cùng hải hội toàn thảy đấng Quy Y tôn quý,

Xin chấp nhận bánh cúng dường và mật cam lồ từ con.

Xin ban rải phước lành, tịnh hóa mọi hành động xấu ác và che chướng,

Ban cho con những thành tựu và xua tan mọi chướng ngại.

Các thế lực tà ác, kẻ gây chướng, tinh linh, sáu hạng chúng sinh,

Và đặc biệt là tất cả các vị khách của chướng nghiệp,

Hãy thưởng thức mật cam lồ tinh khiết này

Và xóa bỏ tất cả các món nợ nghiệp của ân và oán.

Nguyện cho sự thù hận, ác ý và xấu xa của tất cả sẽ được tiêu trừ,

Nguyện cho tất thảy đều được ban nhận Tâm tỉnh thức.

Cuối cùng, không còn thấy các vị khách thể nhận cúng dường và bố thí nữa,

An trú vào sự tương tục của Tánh không rỗng lặng.

Thông qua thực hành này, bạn sẽ hoàn thiện những tích lũy, giải thoát, Về tổng thể, giúp tịnh hóa những hành động sai trái và che chướng.

Và đặc biệt, giúp tiêu trừ các món nợ nghiệp do trộm cắp thường trụ [kordrip], nghiệp bất thiện và chướng nghiệp.

Vì những lý do này, hãy nỗ lực thực hành mỗi ngày.

Đây là thực hành hạnh cúng dường và bố thí đưa đến giải thoát của Đức Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý.

Theo lời thuyết giảng của Tulku Urgyen Rinpoche, nội dung được trích ra từ Pema Garwang Chöchö, Chokling Tersar, Tập 27, chuyển dịch Anh ngữ bởi Erik Pema Kunsang và được hiệu đính bởi Michael Tweed, Nagi Gompa, 1995 © Bản quyền từ Rangjung Yeshe Translations & Publications, 1995 Được sao chép dưới sự từ bi chấp thuận của Erik Pema Kunsang