khangser rinpoche

Tôn Sư Khangser Rinpoche thuyết giảng về Cách Thực Hành Nghi Quỹ Đức Quán Thế Âm

Bản nghi quỹ này quan trọng nhất là hướng dẫn về cách thiền quán Bổn Tôn. Trước tiên, chúng ta cần hiểu điểm cốt yếu của kinh và cách thiền quán Bổn Tôn. Trước khi thiền quán về vị Bổn Tôn, đầu tiên là phải qui y.

I.        QUI Y
Quý vị xem câu:
Na Mô: Ở cõi luân hồi vô tận, tự tánh vốn đau khổ.

Tại sao trước tiên phải qui y? Tu theo đạo Phật hay không, là Phật tử hay không, đầu tiên xem họ có qui y hay không? Qui y là qui y theo giáo pháp của Phật.

1.       Qui y Phật là thực hành giống như Phật.
2.       Qui y Pháp là thực hành y theo pháp huấn.
3.       Qui y Tăng là nương tựa vào các bậc thiện tri thức.

Phật tử có nghĩa là người đó đã có qui y Tam Bảo. Nói chung, sự khác biệt giữa có qui y và không có qui y như thế nào? Qui y là nơi nương tựa, nơi để chúng ta giải bày tâm sự khi gặp nghịch cảnh do đó tâm sẽ bớt phiền muộn. Nếu không có qui y, không nơi nương tựa thì chúng ta sẽ không có nơi giải bày và do đó giữ phiền não trong tâm. Nơi qui y là nơi để giải bày những nỗi khó khăn, phải không? Có nơi để bày tỏ thì tâm mới vơi đi phiền muộn. Nếu không qui y thì không phải là Phật tử! Do đó trước tiên cần phải qui y.

Nghi vấn được đặt ra là qui y Đức Quan Thế Âm hay qui y Tam Bảo? Qui y Đức Quan Thế Âm bởi vì Đức Quan Âm chính là cả Tam bảo: Phật, Pháp và Tăng. Khi nói tới Đức Quan Thế Âm tức nói tới thân khẩu ý của Đức Quan Thế Âm. Ý của Đức Quan thế Âm là Phật; Khẩu của Đức Quan Thế Âm là Pháp; Thân của Đức Quan Thế Âm là Tăng. Cho nên nghĩ đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo cả ba đều là Đức Quan Thế Âm rồi qui y. Khi tụng câu qui y, không phải chỉ một mình ta qui y Tam Bảo mà hãy nghĩ ta và tất cả chúng sanh đồng qui y Tam Bảo. Bởi thế cần phải tư duy: “Con và tất cả chúng sanh đồng qui y Đức Quan Thế Âm”. Đối với việc qui y Phật, càng thành tâm qui y Đức Phật bao nhiêu càng nhận được sự gia trì của Ngài nhiều hơn bấy nhiêu. Nhận được sự gia trì không phải chủ yếu là do trì chú. Càng đặt niềm tin vào Tam Bảo thì khi đọc chú càng nhận được sự gia trì của chư Phật bấy nhiêu. Nhận được sự gia trì không phải chủ yếu là do trì chú mà là do đức tin.

Với tâm thành kính từ tận đáy lòng con xin qui y
Bậc Thánh Thắng Đại Bi Thiên, tự thể là Tam Bảo.

Cho nên trước khi thiền quán bất cứ Bổn Tôn nào đầu tiên nhất định phải qui y Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng.

Sau phần qui y là gì? Là phát Bồ Đề tâm.

II.       PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Nếu không phát Bồ Đề tâm thì không phải là giáo pháp Đại Thừa! Giáo pháp Đại Thừa thì nhất định cần có gì? Cần phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là như thế nào? Cần nghĩ rằng: “Nguyện tu thành Phật đạo vì mục đích của tất cả chúng sanh”. Cần khởi tâm bi mẫn đến tất cả chúng sanh: “Nguyện qui y theo Đức Quan Thế Âm hầu đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh”. Nguyện tu thành Phật vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh có nghĩa gì? Có nghĩa là phát Bồ Đề tâm. Cho nên khi nói giáo pháp Đại Thừa là phải phát Bồ Đề tâm. Không phát Bồ Đề tâm thì không phải là giáo pháp Đại Thừa. Không có giáo pháp Đại Thừa thì cũng không còn Mật pháp. Ở Việt Nam đa số người ta thường nghĩ tu theo Mật là thọ quán đảnh rồi trì chú của vị Bổn Tôn đó. Sai rồi! Ngoại đạo Bà La Môn cũng có thọ quán đảnh và tụng chú của vị Bổn Tôn giống như Phật giáo Mật tông. Phật giáo Mật tông thì không phải là như vậy đâu. Căn bản là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nghĩa là nguyện tu hành vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

Con người có hai đường lối tư duy:
1.       Chỉ nghĩ tới riêng mình.
2.       Nghĩ tới những người khác trước.

Phát tâm Bồ Đề thì phát tâm lớn rộng vì tất cả chúng sanh. Càng nghĩ nhiều đến tha nhân bao nhiêu thì tâm sẽ bớt đau khổ bấy nhiêu. Khi bị đau tay nếu luôn nghĩ về tay bị đau thì càng cảm thấy đau nhiều hơn phải không? Nhưng khi bị đau tay nếu nghĩ về chuyện khác thì không cảm thấy tay bị đau nhiều phải không? Phải hay là không? (Rinpoche hỏi lại và cười) Phải thì gật đầu. Quí vị nói phải hay là không vậy? (TL: Phải!) Tâm mình nghĩ về chuyện khác thì có phải là tay mình hết bị đau không? Đâu có hết đau đâu. Nỗi đau vẫn còn đó. Mặc dù không hết đau nhưng mình không cảm thấy đau. Mình sẽ không cảm thấy được nỗi đau nhói đó bởi vì tâm mình đã hướng về chỗ khác. Tại vì tâm không nghĩ về nỗi đau đó nên không cảm thấy đau. Nhưng khi mình nghĩ tới tay bị đau thì mình sẽ bị đau hơn phải không? Ở tu viện Sera tôi có một đệ tử còn rất bé. Chú tiểu đó tối đi học về lúc nào cũng bị đau hết, nhưng mà lúc chơi thì không có đau vì lúc đó không nghĩ đến nỗi đau mà chỉ lo chơi. Cho nên khi bị đau đớn, buồn phiền mà nếu như càng nghĩ về vấn đề đó nhiều thì càng bị đau hơn nữa. Do đó khi nghĩ về nỗi đau khổ của những người khác thì nỗi đau khổ của chính ta sẽ giảm đi. Hãy nghĩ đến nỗi đau khổ của tất cả chúng sanh và cầu cho chúng sanh có được hạnh phúc. Khi nói “Nguyện cho chúng sanh khác có được hạnh phúc” đó gọi là phát Bồ Đề tâm.

Tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện ngẫu nhiên nói về lối tư duy phát tâm Bồ Đề. Cách đây 15 ngày khi tôi đang ở trên đường trở về đây, dạo đó trước Tết, lúc đó tôi từ đằng xa trông thấy một gia đình mọi người đang quây quần ngồi ăn cơm chung, cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thấy họ vui vẻ ăn cơm như vậy tôi cũng vui lây. Cho nên khi thấy người khác vui mà mình có thể cảm thấy vui lây là mình có lợi đó. Khi thấy người ta được vui mà mình lại nghĩ: “Tại sao tôi lại không được vui như vậy?”, nếu nghĩ như vậy thì tự làm khổ cho chính mình. Đó là lối suy nghĩ ngu xuẩn! Có nhiều người thấy người khác được hạnh phúc thì nói tại sao mình không được như vậy. Hãy nguyện cho chúng sanh có được hạnh phúc và xa lìa đau khổ.

Vì sao chúng sanh nên tu hành theo pháp Quan Âm. Tại sao lại phải tu hành? Tu hành để cho chúng sanh có được hạnh phúc. Nguyện cầu cho chúng sanh có được hạnh phúc thì ta sẽ có nhiều công đức hơn. Càng có nhiều công đức thì sau đó sẽ được hỉ lạc. Vì thế khi nói tới tâm Bồ Đề, nghĩ tới chúng sanh càng nhiều hơn thì mình càng có nhiều lợi lạc hơn. Tương tự như kinh doanh, thế giới bây giờ quan trọng là cần quan tâm đến khách hàng nhiều hơn. Càng có nhiều khách hàng thì kinh doanh càng có lời hơn phải không? Tuy nhiên, ở đây không phải nói đường lối tu luyện tâm Bồ Đề giống như kinh doanh. Nghĩ đến sự lợi lạc của chúng sanh càng nhiều, hạnh phúc của chúng sanh càng nhiều thì càng lợi lạc cho chính bản thân ta. Trước tiên hãy nghĩ tới những người trong gia đình rồi tâm nới rộng ra nhìn xa hơn, nghĩ tới tất cả chúng sanh. Phát Bồ Đề tâm là nguyện tu hành theo Đức Quán Thế Âm, tu theo pháp Quán Thế Âm hầu đem lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên:

Hô, tất cả cha mẹ sáu nẻo trở thành đối tượng của đại bi, Hành vi sai ngộ không tri nhận được chân tướng,
Vì mục đích an vị vào tâm đại bi vô lượng Bồ Đề đạo
Phát Bồ Đề tâm: Nguyện và Hạnh thắng nghĩa.

Chúng ta tu hành hầu đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.  Bắt đầu cho việc tu hành thiền quán một vị Bổn Tôn thì có các bước dự bị:

1.       Qui y
2.       Phát Bồ Đề tâm
3.       Gia Hành Thất Pháp (bảy pháp hành trì)

Pháp tu thiền quán về vị Bổn Tôn gồm có 3 phần:
1.       Tiền Hành
2.       Chánh Thực Hành
3.       Kết Thúc

Bây giờ chúng ta đang nói về phần Tiền Hành hay dự bị, tiếng Tây Tạng gọi là Ngondro. Những người tu theo Mật thường cho rằng tu pháp Ngondro là phải tụng chú hay lễ lạy. Không đúng. Nói đến pháp tiền hành Ngondro quan trọng là phải biết tư duy. Tư duy quan trọng hơn lễ bái. Nhiều người nghĩ lạy càng nhiều càng tốt, lạy cho đủ túc số. Túc số không quan trọng. Dầy công hành trì mới quan trọng. Quan trọng là chỉ lễ lạy một lần nhưng với tâm thành. Tâm không tư duy, dù cho lạy 100 ngàn lạy cũng giống như tập thể thao thôi. Lạy 100 ngàn lạy thì sẽ có một thân hình cân đối nhưng mà tâm thì vẫn không có thay đổi gì cả. Đây là sự thật! Cái được gọi là phiền não tức trong tâm khởi lên chứ trong thân đâu có khởi lên phiền não.

Tôi xin kể cho quí vị một câu chuyện. Ngài Thánh Thiên là đệ tử của Thánh giả Long Thọ. Ngài Thánh Thiên đã tranh biện với một người ngoại đạo. Chuyện như vầy:

Ngài Thánh Thiên cứ lau chùi phía ngoài một chiếc bình chứa đầy bụi bên trong. Người ngoại đạo thấy vậy thắc mắc liền hỏi Ngài Thánh Thiên: “Ông đang làm gì vậy?” Ngài Thánh Thiên trả lời: “Tôi đang chùi chiếc bình”. Người ngoại đạo nói: “Thật là ngu xuẩn. Chiếc bình đó ở bên trong dơ bẩn mà ông chỉ lau chùi ở bên ngoài thì được gì?” Lúc đó Ngài Thánh Thiên mới nói rằng: “Bởi thế quan trọng là phải chùi ở trong tâm, phải lau tâm ở bên trong chứ không thể nào dùng nước bên ngoài để rửa sạch tâm bên trong được”. Ngoại đạo Bà La Môn cho rằng dùng nước trong dòng sông Thiêng liêng tắm để thanh tịnh hóa tâm.

Cho nên, nơi sanh ra phiền não là đâu? Là trong tâm. Vì thế, quan trọng là phải biết thanh tịnh tâm. Trong tâm không tư duy mà lạy tới 100 ngàn lần là không đúng. Tục ngữ Tây Tạng có câu: “Phiền não chẳng vơi nhưng móng tay ngày càng mòn”. Tay lần chuỗi hạt càng nhiều thì móng tay ngày càng mòn đi phải không? Móng tay bị mòn mà phiền não chẳng hề mòn, vẫn y nguyên. Khi nói pháp tiền hành ngondro quan trọng là phải biết khởi tâm. Không tư duy mà nói là tu hành đúng là làm lãng phí thời gian. Tu 3 năm, 5 năm nhưng con người vẫn không thay đổi gì cả.

III.      GIA HÀNH THẤT PHÁP

Gia Hành Thất Pháp gồm có 7 pháp hành trì:

1.       Đảnh lễ:
Hô, tất cả nơi nương tựa ngự ở ba thời, Do vì tôn kính cho nên đảnh lễ…

Đảnh lễ gồm có: thân đảnh lễ, khẩu đảnh lễ và ý đảnh lễ. Trong 3 đảnh lễ này quan trọng nhất là ý đảnh lễ. Ý đảnh lễ là cần phải nghĩ đến ta và tất cả chúng sanh đồng đảnh lễ chư Phật. Khi nghĩ đến: “Con và tất cả chúng sanh đồng đảnh lễ chư phật” đó gọi là ý đảnh lễ. Trong 3 đảnh lễ thân đảnh lễ không quan trọng, ý đảnh lễ mới quan trọng. Trong Gia Hành Thất Pháp hay 7 pháp hành trì, pháp đầu tiên là đảnh lễ. Chúng ta phải tư duy như vầy: “Con và tất cả chúng sanh đồng đảnh lễ Đức Quán Thế Âm”.

2.       Cúng dường:
… và cúng dường ngoại và nội,

Ngoại và nội nghĩa là bên ngoài và bên trong. Ngoại cúng dường là nói tới vật chất bên ngoài, chẳng hạn như là đồ vật, hoa … Nội cúng dường là nói về bên trong, tâm chúng ta nghĩ đến cúng hoa, cúng đèn v.v… Nội cúng dường không có nghĩa chỉ duy nghĩ đến hoa, hương và đèn dâng cúng Phật đâu. Chúng ta có thể nghĩ đến điện thoại di động, laptop, vi tính v.v… dâng cúng chư phật được. Đây gọi là nội cúng dường. Còn một thứ khác có thể dâng cúng chư Phật nữa. Khi ta đang nổi giận với một người nào ta cũng có thể cúng người đó cho chư Phật luôn (Mọi người cười rầm lên). Lúc đó ta hãy nghĩ là cúng hắn luôn cho chư Phật. Tại sao như vậy? Thường thường khi ra phố trông thấy một món hàng nào ưa thích thì sẽ nổi lòng tham muốn sở hữu nó. Nếu như nghĩ ta cúng món hàng ưa thích đó cho chư Phật thì tâm tham lam sẽ dịu hẳn đi. Khi gặp người mà ta không ưa thích thì sẽ nổi nóng phải không? Lúc đó hãy nghĩ rằng ta cúng dường hắn cho chư Phật. Làm như vậy thì ta sẽ không nổi sân đó là vì đặt tín tâm nơi chư Phật cho nên đã cúng dường kẻ thù cho chư Phật rồi. Thường khi gặp người không ưa thì tự nhiên không thể nguôi cơn giận, có đúng không? Vậy hãy cúng hắn cho Đức Phật thì lúc đó mình sẽ không còn buồn phiền nữa. Cho nên nói đến nội cúng dường nghĩa là dùng ý quán bất cứ đồ vật nào mà mình ưa thích đều cũng có thể dâng cúng được.

Nếu bạn hỏi Đức Quan Âm thích gì? Ngài thích bông hoa, máy vi tính hay điện thoại di động? Đối với Ngài hoàn toàn không có gì khác biệt. Chủ yếu là do tâm chúng ta. Đức Văn Thù Sư Lợi tay cầm một thanh kiếm và cưỡi sư tử. Nếu Đức Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử suốt 24 tiếng đồng hồ trong một ngày thì con sư tử sẽ bị đau lưng! Nếu Ngài cả ngày chỉ cầm thanh kiếm thì chắc Ngài sẽ bị đau tay! Việc này rất thực tế. Chúng ta cần biết lý do tại sao? Đức Văn Thù Sư Lợi không ngồi trên sư tử suốt 24 tiếng đồng hồ đâu. Vậy con sư tử từ đâu tới vậy? Con sư tử thuộc loại gì? Sư tử Ấn Độ hay loại gì? Nếu chúng ta không hiểu bản chất thực sự thì có chút phiền phức. Khi bàn cãi nhiều như vậy thì sanh nhiều nghi vấn hơn.

Cho nên, nói tới Mật thừa, hay nói về phương pháp thiền quán Bổn Tôn thì cần hiểu rằng đây chỉ là cách trình hiện trước dòng tâm thức của một hành giả tu thiền. Thật ra Đức Văn Thù Sư Lợi không phải lúc nào cũng cưỡi sư tử. Tổ Tông Khách Ba (Tsongkhapa) và Bậc Thầy của Ngài lúc nào cũng diện kiến được linh ảnh của Đức Văn Thù Sư Lợi. Tuy nhiên, Tổ Tsong Kha Pa không đàm đạo nhiều với Đức Văn Thù Sư Lợi. Trong khi đó Bậc Thầy của Tổ là Ngài Ren Dawa mỗi khi diện kiến Đức Văn Thù Sư Lợi thì đàm đạo rất nhiều. Tại sao một Đức Văn Thù Sư Lợi mà lại có hai cách thị hiện khác nhau? Sự trình hiện của một vị Bổn Tôn trước tâm thức của hành giả tùy thuộc vào những biến chuyển của tứ đại trong cơ thể. Cho nên có người thì thấy Đức Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử, có người thì thấy Ngài cầm kiếm v.v…Do vì sự tu tập của mỗi hành giả cho nên sự trình hiện trước dòng tâm thức cũng khác biệt. Người Việt Nam thì thấy Đức Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử phải không? Nhưng theo quan niệm của người Tây Tạng thì Đức Văn Thù Sư Lợi không cưỡi sư tử mà tay phải Ngài cầm một thanh trường kiếm. Tại sao vậy? Vì dựa theo sự trình hiện trước dòng tâm thức của các vị thành tựu giả mà người ta vẽ ra như vậy. Hiện tại, nếu mà chúng ta thiền quán về Đức Văn Thù Sư Lợi, hay Đức Quan Âm có lẽ chúng ta sẽ thấy các Ngài cầm máy vi tính trên tay. Chuyện này có thể xảy ra chứ!

Khi nói tới cúng dường thì chúng ta có thể nghĩ cúng bất cứ thứ gì, chẳng hạn như cúng máy vi tính cũng được. Nghĩ gì cúng đó. Không nhất thiết chỉ nghĩ đến cúng dường hoa, đèn… cho chư Phật. Quan trọng là khi ra đường, đi ngang những cửa hàng, thấy món gì đẹp và ưng ý thì lập tức cúng dường cho chư Phật. Lúc đó ta sẽ không khởi tâm tham muốn nữa. Được chưa?

Khi tôi mới từ Hà Nội vào Sài Gòn có người đến gặp tôi và tặng cho tôi một ổ bánh. Người đó đã nói với tôi rằng trước khi đến gặp tôi đã nghĩ tặng cho tôi máy bay và laptop… Trong tâm anh ta đã nghĩ như vậy đó. Tôi đã nói với anh ta là tôi rất vui vì anh ta đã làm theo những gì tôi đã chỉ. Cho nên khi hiểu biết rồi thì phải thực hành. Nếu biết rồi mà không thực hành thì không có lợi gì cả. Nếu không uống thuốc mà chỉ nhìn thuốc thôi thì không có lợi gì. Tương tự, khi nói tới Phật pháp nếu mà hiểu rồi thì phải thực hành. Điều này rất quan trọng! Cho nên trong bảy bước gia hành thì bước thứ nhì là cúng dường: nội cúng dường và ngoại cúng dường.

3.       Sám hối tất cả nghiệp bất thiện

Sám hối những nghiệp bất thiện của mình và của tất cả chúng sanh ở những kiếp trước và kiếp này. Ta sám hối các ác nghiệp của ta và của chúng sanh ở những kiếp trước và kiếp này và qua sự gia trì của Đức Quán Thế Âm nên tất cả các ác nghiệp đó được thanh tịnh hóa hoàn toàn. Khi sám hối những ác nghiệp rồi thì dĩ nhiên là những ác nghiệp đó sẽ được tiêu trừ. Nhưng đừng nghĩ: “Ồ sau này lỡ mà tôi tạo ác nghiệp thì tôi cũng có thể sám hối được!” Không phải như vậy! Một cái ly mà bị vỡ rồi thì mình có thể dán lại được, nhưng mà đâu giống như cái ly khi chưa bị bể. Ly bị bể mà dán lại đâu có giống cái ly lúc trước, phải không? Không có, phải không? Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thanh tịnh hóa được các ác nghiệp đã tạo trong quá khứ nhưng sẽ không giống như lúc chưa tạo ác nghiệp đâu. Có khác biệt! Nếu không sám hối những ác nghiệp đã tạo thì sẽ gặp trắc trở, chướng ngại trên đường tu.

Từ nãy đến giờ trong bảy bước gia hành chúng ta đã đi được mấy bước rồi? Mấy rồi? (TL: 3 bước)  Thứ nhất là gì? (TL: Đảnh lễ)  Thứ nhì? (TL: Cúng dường) Thứ ba? (TL: Sám hối) (Rinpoche cười).

4.       Hoan hỉ thiện nghiệp

Hãy nghĩ đến các việc thiện của ta và của tất cả chúng sanh là “lành thay”. Nếu hoan hỉ các thiện nghiệp của ta và của tất cả chúng sanh thì thiện nghiệp của ta cũng sẽ được tăng trưởng nhiều hơn nữa. Tôi xin kể cho quí vị một câu chuyện về sự hoan hỉ công đức. Hôm trước tôi có kể cho quí vị chuyện tôi ra phi trường có mang theo một con dao Thụy Sỹ. Quí vị nghe qua rồi phải không? (NTD: Có người nghe rồi, có người chưa nghe) Nếu ai chưa nghe thì tôi xin kể lại. Những người nghe qua rồi có nhiều không vậy? Bây giờ người nào nghe rồi xin giơ tay lên. Vậy là tôi xin kể lại.

Lúc ra phi trường trong túi xách của tôi mẹ tôi có để vào một con dao Thụy Sỹ. Con dao màu đỏ trong đó có nhiều loại dao khác nhau. Do đó nhân viên hải quan kiểm tra thấy được và bảo tôi phải qua một thủ tục rất rườm rà như là phải đi xuống lầu, tới chỗ khai báo rồi điền đơn, đủ thứ hết. Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, nên lúc đó tôi mới đưa con dao cho nhân viên hải quan. Tôi đã nói với ông ta là đừng có quên tôi nha. Ông ta nhận lấy rất vui vẻ, miệng cười toe toét. Sau khi rời quầy tôi đã gọi điện thoại cho mẹ tôi và hỏi con dao đó mua bao nhiêu tiền vậy? Mẹ tôi trả lời khoảng 50, 60 euro. Nghe qua tôi rất là tiếc vì con dao mắc tiền quá, khi không đi cho ông kia. Tôi đã hối tiếc trong vòng một giây đồng hồ. Nhưng tôi vội nghĩ nhân viên hải quan đó lát nữa sẽ đem con dao đi về nhà và khoe với vợ và con. Người nhà sẽ hỏi là ai cho thì ông ta sẽ trả lời là có một vị thầy tu cho. Vậy thì lúc đó trong gia đình ai cũng vui hết. Tôi đã nghĩ như vậy. Khi nghĩ như vậy trong tâm tôi rất là hoan hỷ. Lúc tôi nghĩ được như vậy tự nhiên tôi mĩm cười. Tôi đã nghĩ là tôi đã cho ông ta bao nhiêu sự vui vẻ và do đó tôi đã hoàn toàn không còn tiếc con dao nữa. Vì thế tôi không còn buồn phiền! Tuy nhiên, nếu bây giờ chuyện này mà xảy ra một lần nữa tôi sẽ không cho đâu. Nếu mà cho là ngu lắm. Nếu không có lý do gì để cho thì không cho.

Tu hành nếu như không biết rõ thì có thể sẽ đâm ra hoang mang. Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi và nếu lúc đó mà đã suy nghĩ như vậy thì chắc chắn tới bây giờ tôi vẫn còn buồn phiền. Bị buồn phiền hết cả năm luôn, nhưng mà tôi đã hoan hỉ cho nên tới bây giờ lúc nào tôi cũng an lạc. Bởi thế hạnh phúc và đau khổ là do đường lối tư duy của chúng ta. Nếu mà lúc đó tôi hối tiếc thì cả năm sau tôi cũng còn hối tiếc, không bao giờ được an lạc. Nếu mà tôi hoan hỉ thì cả năm đấy đến bây giờ lúc nào tôi cũng hoan hỉ, cũng vui hết. Cho nên khi hoan hỉ công đức của những người khác ta nghĩ rằng những việc người đó làm rất tốt, do đó ta sẽ được an lạc và đồng thời sẽ tạo được công đức cho chính ta. Vậy là chúng ta sẽ được cả hai. Hoan hỉ việc thiện, chỉ một thiện nghiệp mà càng hoan hỉ bao nhiêu thì càng tích lũy nhiều thiện nghiệp tương tự bấy nhiêu.

5.       Thỉnh chuyển pháp luân

Ta cầu nguyện thỉnh Đức Quán Thế Âm chuyển pháp luân cho ta và tất cả chúng sanh. Thỉnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chuyển pháp luân nhiều bao nhiêu thì sẽ gieo được duyên lành nghe Ngài thuyết pháp trong tương lai bấy nhiêu. Vậy là ta sẽ có thể vãng sanh ở cõi của Đức Quán Thế Âm, nghe Ngài thuyết pháp và do đó sẽ tích lũy được công đức. Cho nên đối với việc tích lũy công đức thì trước tiên chúng ta phải thỉnh Đức Quán Thế Âm chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân là bước thứ mấy trong bảy bước vậy? (TL: Bước thứ năm!) Cho nên thỉnh chuyển pháp luân ở đây là thỉnh Đức Quán Thế Âm chuyển pháp luân. Đây là pháp thực hành trước khi bước vào thiền quán Bổn Tôn. Quan trọng là cần hiểu sâu sắc trước khi thiền quán Bổn Tôn. Cho nên vừa tụng vừa quán, rất quan trọng!

6.       Thỉnh Phật trụ thế

Thỉnh trụ thế vì mục đích của tất cả chúng sanh.

7.       Hồi hướng tất cả thiện căn cho sự giác ngộ

Ta cần phải hồi hướng tất cả thiện căn của ta, nguyện tu thành Phật đạo vì mục đích của tất cả chúng sanh. Thỉnh trụ thế có nghĩa là thỉnh Đức Quán Thế Âm trụ thế vì mục đích cho tất cả chúng sanh. Sau đó ta thiền hồi hướng tất cả thiện căn của ta cho tất cả chúng sanh được giác ngộ. Hồi nãy tới giờ được bảy bước rồi phải không? (TL: Dạ phải). Trước tiên quan trọng là phải biết cách tư duy.

IV.      CHÁNH THỰC HÀNH

Kế tiếp là phần Chánh Thực Hành. Phần này gồm có bảy bước. Phần chánh thực hành là phần thiền quán về vị Bổn Tôn.

1.       Sinh khởi nền tảng và chư vị ngự trên nền tảng đó

Đầu tiên, cần sinh khởi gì? Hãy nghĩ đến nơi mà ta đang thực hành pháp môn không phải là thành phố Hồ Chí Minh mà chính thực là cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm. Tại sao phải nghĩ như vậy? Vì đây là nguyên nhân chủ yếu để sau này ta có thể vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm. Quý vị có biết hypnotise hay là thuật thôi miên không? Người bị thôi miên có thể khiêng được 25kg khác với lúc bình thường chỉ có thể khiêng được 20kg thôi. Một người lúc bình thường có thể khiêng được tới 50kg nhưng trong khi bị thôi miên, người dùng thuật thôi miên nói với anh ta là anh ta không đủ sức thì anh ta khiêng 25kg cũng không khiêng nổi. Trong lúc bị thôi miên mà người làm thuật thôi miên nói người đó không có đủ sức khiêng 50kg thì người đó chỉ khiêng được 40kg là cùng. Tại sao vậy? Do dùng tâm lực. Tương tự, khi dùng tâm chúng ta quán nơi này vốn là cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm tức là tạo được nguyên nhân chủ yếu để vãng sanh vào cõi của Ngài trong tương lai.

Tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện. Hồi đó có một bác sĩ đi tới một ngôi làng ở một khu rừng xa xôi hẻo lánh. Tối hôm đó khi ông bác sĩ đang sắp ngủ thì có người tới gõ cửa và nói rằng bà con của ông ta đang bị đau bụng rất là nặng, nhờ bác sĩ cho thuốc uống, Vị bác sĩ mới kêu người đó kể rõ bệnh tình rồi viết toa thuốc. Vì đây là vùng quê hẻo lánh không có giấy để viết cho nên vị bác sĩ mới xé một miếng vải nhỏ và viết toa thuốc lên trên đó. Viết xong liền trao toa thuốc cho người đó và bảo về bỏ thuốc vào sữa uống chung trong vòng hai ngày. Sau hai ngày sau người đó lại tới nữa. Bác sĩ hỏi người bịnh đã khỏi bịnh chưa? Người đó trả lời hai hôm sau bệnh đã khỏi hẳn. Bác sĩ ngạc nhiên nói: “Ủa sao nhanh quá vậy, trong hai ngày mà bệnh đã hết rồi à!” Người bà con của người bệnh lung túng nói: “Ủa phải cần mua thuốc hả?” Vị bác sĩ sanh nghi và hỏi: “Uống thuốc làm sao vậy?” Người đó nói lúc thấy bác sĩ ghi trên vải và nói uống chung với sữa nên tưởng miếng vải đó là thuốc nên đã không mua thuốc. Bác sĩ mới hỏi: “Vậy làm sao mà hết bệnh?” Người đó kể lại là vì tưởng miếng vải ghi toa thuốc là thuốc nên đập miếng vải rồi bỏ vô sữa uống miếng vải luôn. (mọi người cười). Ý tôi muốn nói ở đây là nếu có tín tâm thì chắc chắn là công hiệu.

Tôi xin kể thêm một câu chuyện nói về pháp chữa lành bệnh. Có một người, một ngày nọ đang mở miệng thì bỗng nhiên có một con ruồi chui tọt vô miệng tuốt xuống bụng. Người đó quá lo sợ cho nên cảm thấy hình như có cái gì cựa quậy trong bụng của ông ta vậy. Hơn thế nữa, ông ta tự nhiên nghe thấy tiếng kêu của con ruồi nữa. Ông ta mới đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói rằng: “Ông đừng có lo, con ruồi nó chui vô bụng ông nó chết rồi vì ở trong bụng đâu có không khí đâu mà sống!” Người đó không tin và nói với bác sĩ là ông ta có cảm giác con ruồi đang cựa quậy trong bụng của ông ta. Sau đó người đó đã đi tìm một nhà ngoại cảm để trị bệnh. Nhà ngoại cảm kêu ông ta nằm xuống, nhắm mắt, mở miệng. Rồi nhà ngoại cảm mới đi ra ngoài bắt một con ruồi đem vô và kêu ông kia mở mắt ra và nói: “Bắt được con ruồi ra rồi nè!” Nghe xong người đó liền nói: “Ờ, bây giờ tôi hết bệnh rồi.” (mọi người cười).

Cho nên đây gọi là sức mạnh tâm lý. Nói đến tâm lý là nói đến tâm tạo ra nhiều thứ. Tâm ta nghĩ đủ thứ hết. Thí dụ có người nói đó là lỗi lầm của mình thì mình sẽ nghĩ “nhiều người nói đó là lỗi của tôi”. Hoặc giả ở đằng kia có người đang nói chuyện và mình cảm thấy có lẽ người ta đang nói về mình. Đó là tự ti mặc cảm, rồi hiểu lầm người khác đang nói xấu về mình. Chuyện này có xảy ra phải không? Tương tự, bây giờ ta hãy quán nơi ta đang ở đó là cõi Tịnh Độ của Đức Quan Âm thực sự. Oai lực công đức là nhân thực sự để cho ta sinh vào cõi Tịnh Độ. Hãy quán tưởng Đức Quán Âm ngự ở giữa cõi Tịnh Độ. Quán ở giữa cõi tịnh độ là tòa sen, trên tòa sen là đĩa mặt trời và đĩa mặt trăng. Quý vị xem phía trước quyển kinh có hình Đức Quan Âm, hình không được rõ tại vì in gấp quá, đáng lẽ phải in nhỏ hơn thì mới rõ được. Đức Quan Thế Âm đứng ở trên tòa sen, ở trên đó có mặt trăng và mặt trời. Mặt trăng và mặt trời tượng trưng cho trí huệ và phương tiện. Mặt trời tượng trưng cho trí huệ, mặt trăng tượng trưng cho phương tiện. Đức Quan Thế Âm có bốn tay, hai tay chắp trước ngực, hai tay kia, tay trái cầm nhánh sen, tay phải cầm tràng chuỗi. Quán trên đỉnh đầu của Đức Quan Thế Âm có Phật Chủ Vô Lượng Quang A Di Đà đang ngự. Trong mạn đà la của Đức Quan Thế Âm tất cả có bao nhiêu vị hộ pháp? Tất cả có 8 vị. Hãy nhìn vào hình, tám vị đó là: Bốn vị hộ pháp thị hiện phẫn nộ và bốn Thiên Mẫu. Mặc dầu 4 vị hộ pháp thị hiện phẫn nộ nhưng đó chỉ là hình tướng bên ngoài thôi. Chúng ta cần phải hiểu là trong tâm của chư vị đó rất từ bi. Ở ngoài Hà Nội có một em gái đã nói với tôi là các vị Bổn Tôn thị hiện phẫn nộ sao mà nhìn thấy hung tợn quá, và còn mập nữa. Bên ngoài thấy hung bạo nhưng trong tâm đầy từ bi.

Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong 5 phút cho quý vị thư giãn chân tay.

Vì thế hãy quán Đức Quan Thế Âm đứng ngự trên giữa tòa sen và phía trên đỉnh đầu Ngài là Đức A Di Đà. Kế đó quán tòa sen gồm có 4 cánh sen nằm bốn hướng. Quí vị hãy nhìn vào hình, quán ở 4 hướng của Đức Quan Thế Âm có 4 vị Thiên Mẫu. Đầu tiên ở cánh sen hướng đông là Đức Bạch Độ Mẫu (White Tara). Hãy nhìn theo tay tôi chỉ! Trong hình phía dưới bên tay trái là hướng chánh đông, Đức Bạch Độ Mẫu nghĩa là vị Trường Thọ Thiên. Ở trên hướng đông là hướng nam có Đức Diệu Quang Thiên Mẫu, vị này chuyên trừ chướng ngại, thân của Ngài màu vàng. Ở hướng tây là Đức Tác Minh Thiên Mẫu, màu đỏ, đây là vị thiên mẫu chuyên về kết tập lực lượng. Ở hướng bắc là Đức Tài Bảo Thiên Mẫu. Được chưa? Ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc có 4 vị Thiên Mẫu. Quý vị đi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ bên tay trái, ở dưới rồi đi lên theo thứ tự chiều kim đồng hồ là đông, nam, tây, bắc. Tại sao vậy? Qua Đức Quan Âm mà được trường thọ, được tiêu trừ nghiệp chướng, được có oai lực và được có tài bảo. Kế tiếp hãy nhìn vào hình, ngay bốn góc là 4 vị mập thật mập và chung quanh có lửa phải không? Đó là 4 vị Thiên thị hiện phẫn nộ. Hãy quán những vị này đứng trong biển lửa. Chúng ta quán như vậy xong rồi thì quán ở giữa những khoảng không, vây nhiễu chung quanh là chư Phật và chư Bồ Tát. Đây là bước thứ nhất: Quán sanh khởi nền tảng và chư vị ngự trên nền tảng. Được chưa nào? (TL: Dạ được)

2.       Triệu thỉnh

Triệu thỉnh chư thiên. Trước khi bắt đầu thiền quán về vị Bổn Tôn cần phải triệu thỉnh chư Thiên đến ngự trên Mạn Đà La. Khi thiền quán muốn triệu thỉnh chư Thiên quang lâm Mạn Đà La cần phải rung chuông gõ trống trong một thời gian dài. Quý vị có biết hai cái chập cheng không? Khi triệu thỉnh phải đập nhiều lần trong thời gian rất dài. Lúc đó chủ yếu là mình phải tập trung tư tưởng. Khi thiền quán Bổn Tôn đầu tiên là quán nền tảng nơi mà chư vị ngự trên đó. Thứ hai là triệu thỉnh chư Thiên quang lâm. Trước tiên là triệu thỉnh Đức A Di Đà đến an ngự, kế đến là triệu thỉnh Đức Quan Thế Âm, rồi triệu thỉnh toàn thể Mạn Đà La Thiên chúng, không sót một ai. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ xem Mạn Đà La Thiên chúng có bao nhiêu vị? Có Đức Quan Thế Âm, Đức A Di Đà, 4 Thiên Mẫu và  4 hộ pháp, tổng cộng là 10 vị. Chúng ta thỉnh chư Thiên Mạn Đà La quang lâm và tụng: “…kính xin ban phước cho chúng con những người tu hành. Thỉnh xin ban cho chúng con thành tựu bình phàm và tối thắng”. Bây giờ, trong trang 5, khi chúng ta thỉnh như vậy thì chúng ta phải đọc câu chú triệu thỉnh. Bây giờ một người nào tình nguyện đọc câu chú đó thử xem đọc có đúng không nha. Tại vì khi chúng tôi dịch bản nghi quỹ này chúng tôi dịch rất là kỹ và chi tiết.

Bây giờ toàn thể quý vị đọc thử câu chú này cho tôi nghe thử xem có đúng không. (Công chúng: Om lô ki shara guru dhe wa da ki ni sarwa sa ma ya za za) (Rinpoche: Rất là đúng, rất tốt.) Khi ở Hà Nội tôi có kêu quí vị ngoài đó đọc câu chú này nhưng nghe thấy ngồ ngộ tại vì lúc đó là lần đầu tiên ấn tống cho nên câu chú không được đúng lắm. Đây là lần thứ nhì hiệu đính. Đọc câu chú này để triệu thỉnh chư Thiên Mạn Đà La tới. Khi triệu thỉnh ta thỉnh xin ban phước cho ta và tất cả chúng sanh đồng được thành tựu bình phàm và tối thắng. Một khi triệu thỉnh chư Thiên thì chư Thiên sẽ tới, nhưng mà thấy hay không thấy là điều khác. Chúng ta thấy được hay không là chuyện khác nữa. Mắt không thấy nhưng đâu thể nào phán quyết là không có. Nếu mà mắt không thấy được mà nói không có là sai đó. Ở trên thế gian này có nhiều thứ có hiện hữu nhưng mắt có thể thấy hoặc không thể thấy được. Có rất là nhiều sự thật mà mắt thường không thể thấy được. Khoảng 200 năm trước người ta tin rằng trái đất này hình phẳng nhưng mà theo thời gian thì người ta phát hiện ra trái đất hình tròn chứ không phải phẳng nữa. Trong thế gian này có rất nhiều hành tinh khác mà chúng ta không thể thấy bằng mắt được. Chúng ta không thể nào khẳng định là không có bởi vì mắt chúng ta không thấy. Đó là sai! Vì thế khi triệu thỉnh chư Thiên quang lâm Mạn Đà La mặc dầu mắt không thấy nhưng nếu nói không có là không đúng. Chủ yếu là do tâm. Nếu thực sự có tín tâm thì chư Phật sẽ đến. Cho nên phần thứ hai là Triệu Thỉnh.

3.       Thỉnh An Ngự

“Hri Triệu thỉnh chư thiên mạn đà la của Bậc Đại Bi Vô Sở Trụ Tự Thoát Khổ đối với việc đến đi và ở tuy vô sở trụ nhưng vì mục đích thanh tịnh hóa nhị nguyên nhiễm ô bất chợt nên kiên trụ trong bản chất thệ trí vô nhị.”

Sau khi triệu thỉnh chư Thiên quang lâm thì thỉnh chư vị thường trụ để gia trì cho chúng ta. Quý vị đọc thử câu chú thỉnh thường trụ xem đọc có đúng không. (Đại chúng: Benza Sa Ma Ya Ti Sha Hô) (Rinpoche: Đúng rồi.)

Đến đây tạm ngưng. Bây giờ tới phần vấn đáp. Quý vị có 5 hay 10 phút nêu lên những thắc mắc có liên hệ đến phần thiền quán Bổn Tôn.

VẤN ĐÁP

Hỏi: Trong bài kinh này có nhắc nhiều tới chủng tự HRIH, con xin là trong phần in kinh, in chủng tự HRIH để cho dễ thiền quán.

Đáp: Không có gì khác biệt cả. Chữ HRIH nghĩ bằng tiếng gì, ký tự gì cũng được. Tại vì nói đến chữ HRIH thì tiếng Tây Tạng có chữ HRIH. Ngày xưa bên Ấn Độ thì chữ HRIH là bằng tiếng Phạn, bây giờ ở Việt Nam thì chữ HRIH nó là như vậy, H, R, I, H. Đâu khác biệt gì đâu.

Hỏi: Xin Ngài giảng lại số 1 nhỏ trong phần Chánh Thực Hành: “HRIH, tất cả hiện tượng trong trạng thái vô sở trụ, không nền tảng, không căn nguyên”. Con xin Ngài hướng dẫn kỹ hơn.

Đáp: Khi đọc câu: “HRIH, tất cả hiện tượng trong trạng thái vô sở trụ, không nền tảng, không căn nguyên” em hãy quán tất cả đều là không. Em phải quán tánh không. Quán về tánh không có nghĩa là lúc đó phải để cho tâm em trống vắng. Trong trạng thái trống vắng đó thì nghĩ tới cõi Tịnh Độ. Ở đây ý nói như vây.

Hỏi: Xin Ngài giải thích về cúng dường bí mật.

Đáp: Cúng dường bí mật có nghĩa là nói thiền về tánh không. Thiền về tánh không là trong tâm ta cúng dường bí mật. Chúng ta thiền về tánh không. Trong tâm chúng ta không nghĩ gì cả, không nghĩ là mình dâng cúng hoa, cúng đèn mà chỉ để tâm trống vắng, Vì thế cho nên gọi là bí mật cúng dường. Trong Mật pháp, oai lực lớn nhất khi hành trì là gì? Là thiền quán về tánh không. Muốn tôi giải thích về thiền quán sâu thêm nữa thì cần phải có thời gian. Nếu muốn biết thêm về tánh không rõ hơn, dễ hơn nữa thì cần phải chờ thông dịch viên học xong thì mới dịch được.

Hỏi: Bây giờ chúng con có thể dùng tới những pháp khí được chưa ạ? Pháp khí để rung chuông, gõ trống.

Đáp:  Muốn dùng gì cũng được hết nhưng quan trọng là phải thiền quán, phải dụng tâm mới được. Quý vị cầm chuông, cầm chày thì lúc đó phải suy nghĩ cầm làm sao cho đúng, thì làm sao mà lúc đó tâm quý vị có thể nghĩ về thiền quán, về gia hành thất pháp. Đâu có được. Lúc mà rung chuông thì nghĩ là mình rung làm sao, rung có đúng không.  Cầm pháp khí có đúng không. Vậy thì làm sao mà có giờ để suy nghĩ, thiền quán. Nếu mà làm được thì cứ làm!

Hỏi: Xin Ngài hướng dẫn cách cầm chuông, chày.

Đáp: Đây gọi là chùy kim cang. Chùy kim cang tượng trưng cho phương tiện, chuông tượng trưng cho trí tuệ. Khi sử dụng chuông chùy quan trọng nhất là phải tư duy. Nếu cầm chùy chuông mà trong tâm không thiền quán thì tốt nhất là để qua một bên (mọi người cười). Nếu mà rung chuông, cầm chùy mà trong tâm có thể thiền quán tốt thì được. Nhưng chúng ta nếu muốn để giải trí cho vui thì cầm chuông cầm chùy cũng không sao (mọi người cười). Cho nên chủ yếu là chuông tượng trưng cho tánh không. Nhìn trong chuông xem, trống phải không? Có khoảng không phải không? Đó là biểu tượng cho tánh không. Khi rung chuông âm thanh có từ đâu? Chúng ta tìm âm thanh nhưng tìm không ra cho nên tượng trưng cho tánh không. Bên trong chuông có một quả chuông nhỏ, khi lắc thì rung lên, tượng trưng tùy duyên sanh khởi.

Bây giờ chúng ta phải cầm chùy như vầy. Chùy phải nằm phía trên chuông. Trong phương tiện và trí tuệ thì phương tiện là chủ yếu hơn. Không bao giờ để chuông cao hơn chùy mà phải để chùy cao hơn chuông. Phương tiện chủ yếu nhất đó là tâm Bồ Đề, tâm từ bi. Cho nên trong trí và hạnh thì tâm đại bi, tâm Bồ Đề lúc nào cũng quan trọng hơn là trí huệ. Nói chung thì biểu tượng chùy kim cang mang nhiều ý nghĩa lắm. Chùy kim cang cũng có ý nghĩa là sự kiên cố cho nên cũng có ý nghĩa là tu hành phương tiện, tâm đại bi tâm Bồ Đề một cách kiên cố. Ý nghĩa đó là như vậy. Cho nên, hãy xem tôi cầm chùy kim cang như thế này. (Rinpoche cầm chuông và chùy lên). Chuông lúc nào cũng để ngay trước ngực, ngay chỗ luân xa tâm để thẳng ra. Hãy nhìn tôi bắt ấn, hai bàn tay để như vậy. Khi mà mình để tay như vậy, có nghĩa là trí và hạnh phải đi đôi với nhau không thể chia lìa được. Hôm mà tôi làm lễ hỏa tịnh thì quý vị thấy lúc nào tay tôi cũng phải để ngửa lên như vậy, cầm chuông và chùy, không có thể nào mà để trí và hạnh xa lìa được, lúc nào cũng phải để trong tư thế đó. Khi mà tôi cầm chùy và chuông trong lễ hỏa tịnh thì tôi phải thảy những vật liệu vào lửa nhưng mà không có lỡ mà thảy luôn cái chùy đi luôn là có nguy cơ. Không có được! Tay lúc nào cũng phải giữ lấy chùy. Cho nên chùy và chuông là cầm như vậy. Ý nghĩa là như vậy. Không phải là mình chỉ biết biểu tượng của trí và hạnh là chùy và chuông đâu. Quan trọng là tâm mình phải tư duy. Vì thế quý vị có thể dùng pháp khí là chùy và chuông hay không dùng cũng không sao. Nếu quý vị nghĩ mình tu theo Mật pháp phải cầm chùy và chuông thì đó là mình nghĩ sai rồi.

Tu theo Mật pháp chủ yếu là tâm, là tu tâm. Ngài Milarepa là một vị Đại thành tựu giả ở bên Tây Tạng, ở trong hang trống không, không có chùy chuông. Không có thức ăn để ăn nữa thì làm gì có chùy và chuông. Nhưng mà Ngài đã thành Phật. Đó là do tâm. Ngài đã luyện tâm của Ngài. Hiện giờ chúng ta có đủ pháp khí hết, có đồ nghề, có chùy, có chuông, có trống, nhưng mà tu không thành Phật! (Mọi người phá lên cười) Tất cả đều để trước bàn đầy đủ hết các pháp khí mà tu không thành Phật được. Cho nên quan trọng là do tâm. Điều khẳng định phải là do tâm.

Và bây giờ xong ngày hôm nay. Ngày mai tiếp tục lúc 6 giờ rưỡi chiều.

Nguyện cho các Bậc Thầy kính yêu phúc thọ an khang,
Nguyện cho cơn mưa to Mật pháp tối thượng thấm nhuần khắp mọi nơi, Nguyện cho Mật nhũ Kim Cang Thừa xuôi dòng Cửu Long đến tận quê hương tôi, Nguyện cho giáo pháp diệu thâm của Đức Thích Ca chiếu sáng đời đời.

Đức Khangser Rinpoche

Việt Dịch : Pháp Đăng và Lực Hải

http://download.dipkar.com/ vietnamese/bai-giang/quan-am- phap/Quan-Am-Phap-01.pdf