14291662_655795531260967_5042616130608495177_n

Ngày mai 30/09/2016 là ngày Đức Phật Sakyamuni

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA
 
Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni.
 
Ngày mai ngày 30 tháng 9 Dương lịch (tức là ngày 30 theo lịch Tây tạng) Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …
 
Mong mọi sự tốt lành !